Månadens Bild
Kanadagås
"Revirstrider, Västergötland"