Månadens Bild
Lappugglan i sin typiska profil, Västergötland
"Lappugglan i sin typiska profil, Västergötland"