Månadens Bild
Kråkor
"Morgonsamling, Västergötland"