Månadens Bild
Havsörn
"Havsörnsparet på en kobbe i Vänern, Dalsland"