Månadens Bild
Vildsvin
"Gråsiskor söker frön i alkottarna, Västergötland"