Månadens Bild
Ormvråk, Västergötland
"Många vråkar stannar kvar nu när vintern är mild, Västergötland "