Månadens Bild
Nyponros
"Törnskathannen med en av sina tiggande ungar, Dalsland"