Månadens Bild
Storskarvarna tar sig en paus i fisket, Dalsland
"Storskarvarna tar en paus i fisket, Dalsland"