Månadens Bild
Kanadagäss i morgonljuset över den porösa vårisen, Västergötland
"Det är nu det händer i skiftet mars april, gudingarna uppvaktar intensivt ådan, Halland"