Månadens Bild
Vildsvin
"Sus scrofa i närbild, Västergötland"