Göte Eriksson - Naturfotograferna/N
Månadens Bild
Sommartorka
"Sommartorka, Västergötland"