Månadens Bild
Storskrak
"Storskrakhona, Västergötland"