Månadens Bild
Ormvråk, Västergötland
"Blek decembersol mellan stammarna, Västergötland "