Månadens Bild
Sångsvan
"Ejderparet lågt över vattenytan, Halland"