Månadens Bild
Storskarvarna tar sig en paus i fisket, Dalsland
"Tornfalkens ungar är nu på vingarna, Västergötland"