Månadens Bild
En bildserie när örnen lyfter, Västergötland
"En bildserie när örnen lyfter, Västergötland"