Halland Halland Västergötland
Skärsnäppa . Kaniner. Dovhjort.
Skagen" Dalsland Västergötland
Skagen, Danmark. Vårblommning. Vildsvin.
Västergötland  Västergötland
Buskskvätta Ormvråk