Halland Halland Västergötland
Skärsnäppa . Ejder. Dovhjort.
Skagen" Dalsland Dalsland
Skagen, Danmark. Vårblommning. Rådjur.
Västergötland  Västergötland
Kronhjort Ormvråk