Halland Dalsland Bohuslän
Nidingen Älgar Häger
Norge  Halland Västergötland
Mosippa Ejder Havsörnar
Dalsland Västergötland Dalsland
Räv Brun kärrhök. Hare