Halland Västergötland Bohuslän
Nidingen Älg Häger
Norge  Västergötland Västergötland
Mosippa Skäggdopping Ekorre
Västergötland Dalsland Dalsland
Räv Fiskmås. Hare