Halland Västergötland Bohuslän
Nidingen Grågäss Häger
Norge  Västergötland Västergötland
Mosippa Vänerstrand Jorduggla
Västergötland Dalsland Dalsland
Räv Räv och havsörn. Hare