Halland Västergötland Bohuslän
Nidingen Älg Häger
Norge  Västergötland Västergötland
Mosippa Skäggdopping Jorduggla
Västergötland Dalsland Dalsland
Räv Fiskmås. Hare