Helgoland Västergötland Västergötland
Havssulor Kronhjort Gräsänder
Västergötland Helgoland Västergötland
Tranor Kentsk tärna Salskrak
Västergötland Härjedalen Västergötland
Koltrast Räv Älg