Helgoland Västergötland Dalsland
Havssulor Kronhjort Göktyta
Dalsland Dalsland Västergötland
Fisktärnor Spillkråka Hösttranor
Dalsland Västergötland Västergötland
Månen Starar Älg