Helgoland Västergötland Dalsland
Havssulor Vildsvin Törnskathona
Dalsland Dalsland Västergötland
Spindelnät Spillkråka Hösttranor
Dalsland Västergötland Västergötland
Månen Storskarvar Dovhjort