Helgoland Västergötland Dalsland
Havssulor Vildsvin Göktyta
Dalsland Dalsland Västergötland
Fisktärnor Spillkråka Hösttranor
Dalsland Vänern Västergötland
Månen Storskarvar Dovhjort