Halland Bohuslän Dalsland
Skärfläcka Pilgrimsfalk Storskarvar
Västergötland Västergötland Västergötland
Älg Sothöns Kanadagäss
Dalsland Västergötland Dalsland
Råbock Lappuggla Tranor